Радіоактивність питної води

Показники:
– Радій-226 або 226Ra,
– Радій-228 або 228Ra,
– Радон-222 або 222Rn,
– Уран (сума ізотопів),
– Свинець-210 або 210Pb,
– Полоній-210 або 210Po,
– Цезій-137 або 137Cs,
– Стронцій-90 або 90Sr,
– Тритій або 3H,
– Сумарна альфа-активність та сумарна бета-активність

Нормативи:
Дослідження радіоактивності води в Україні проводять на виконання вимог:

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
норматив – неперевищення показників:
– Радій-226- 1,0 Бк/літр,
– Радій-228- 1,0 Бк/літр,
– Радон-222- 100 Бк/літр,
– Уран (сума ізотопів)- 1,0 Бк/літр

ДСАНПіН 2.2.4-171-10
норматив – неперевищення показників:
– Сумарна альфа-активність – 1,0 Бк/літр,
– Сумарна бета-активність 1,0 Бк/літр
або
– Радій-226- 1,0 Бк/літр,
– Радій-228- 1,0 Бк/літр,
– Радон-222- 100 Бк/літр,
– Уран (сума ізотопів)- 1,0 Бк/літр

Директива Ради 98/83/EC “Про якість води, призначеної для споживання людиною”
норматив – неперевищення показників:
Сумарна доза відспоживання води не перевищує 0,1 мЗв на рік,
– Тритій 3H- 100 Бк/літр.
Для чого визначається вміст: Тритію, 226Ra, 228Ra, 222Rn, Уран (сума ізотопів), 210Pb, 210Po,
для поверхневих джерел: 137Cs, та 90Sr.

Методи та обладнання:

Загальний підхід для вибору методів – селективне визначення кожного показника на рівні 0,1 від норматива.
Для чого використовується чутливе обладнання та селективні методи з концентруванням вимірюваної субстанції.

Методи визначення радіоактивності води та інші: 1 >, …

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: