Радіонукліди у воді свердловин

Що таке природні радіонукліди?
Природні радіонукліди – це радіоактивні елементи, які присутні в навколишньому середовищі, включаючи грунт і воду.

Що таке радіоактивність?
Радіоактивність – це спонтанне перетворення хімічних елементів, яке супроводжується випромінюванням енергії. Результатом розпаду є альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Радиоактивність вимірюється в Бекерелях (Бк). 1 Бк відповідає одному розпаду радіоактивного атома за секунду.

Яким чином радіонукліди надходять у воду?

Наявність радіонуклідів у воді природна. Радіонукліди надходять у воду при її контактуванні з грунтами та геологічними породами.

В яких джерелах води рівні радіонуклідів вищі?
Вода артезіанських свердловин більш імовірно має вищі рівні вмісту радіонуклідів у порівнянні з поверхневою водою або водою колодязів.

Які дослідження необхідні для води свердловин?
– НРБУ-97 встановлює обмеження щодо рівнів вмісту урану, радону, радію-226 і радію-228 у воді артезіанских свердловин.
– ДСАНПіН 2.2.4-171-10 встановлює вимоги до рівня радіоактивності питної води за показниками: сумарна альфа-активність, сумарна бета-активність або активність урану, радону, радію-226 і радію-228.
– Директива Ради 98/83/EC встановлює вимоги до рівня вмісту тритію у питній воді, а крім того, накладає обмеження на дозу опромінення від усіх радіонуклідів у воді. Останнє потребує дослідження активності урану, радону, радію-226 і радію-228, свинцю-210, полонію-210 і можливих інших радіонуклідів.

Які ризики несуть природні радіонукліди у питній воді?
Зазвичай, ризики від опромінення природними радіонуклідами у воді відносно невисокі.
У загальному випадку величину ризику визначає радіонуклід, його питома активність та вік людини.


Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: