Уран у питній воді

Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, де і в якій кількості зустрічається уран в системах водозабезпечення; який його вплив на здоров’я; думку колективних і приватних власників свердловин щодо вирішення проблем урану; гігієнічні нормативи по урану, забруднення води артезіанських свердловин.

Що таке уран?

Уран – поширений радіоактивний елемент, який зустрічається у грунті і кам’яній породі у всьому світі. Концентрація широко коливається в залежності від типу мінерала у складі грунту або кам’яної породи. Наприклад, підвищені рівні урану можуть спостерігатися в граніті.

Яким чином уран надходить у воду?

Уран надходить у питну воду, коли вода розчиняє мінерали, що містять уран. Значні рівні урану більш імовірно можуть бути виявлені у воді артезіанських свердловин порівняно з колодязями або поверхневими джерелами води. Кількість урану у воді залежить від концентрації урану у кристалічній породі. Свердловини містять більше урану в місцях з гранітом, піщаником і кам’янистою кристалічною породою.

Вплив урану на здоров’я?

В питній воді хімічна токсичність урану складає більшу проблему, аніж його радіоактивність. Дослідження свідчать, що значні рівні урану в питній воді негативно впливають на нирки.

Як виявити уран у питній воді?

Для того, щоб впевнитись у присутності урану у питній воді, необхідно провести лабораторні дослідження:
– визначають масу урану в мкг на літр (фотометричний, калориметричний методи);
– визначають активність урану в Бк на літр (альфа-спектрометричний, рідинно-сцинтиляційний методи).

Для підготовки проб використовують:
– концентрування (сумісне висадження) і
– селективне виділення:
— іонообмінні смоли,
— екстрагенти (трибутилфосфат).
А що, коли концентрація урану у питній воді перевищує гігієнічні регламенти?
При виявленні підвищених рівнів урану в воді рекомендується:

  • Замість артезіанської води використовувати поверхневу
  • Використовувати бутильовану воду
  • Проводити обробку води зі свердловини (дистилювання та зворотний осмос).

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: