Design a site like this with WordPress.com
Get started

Очистка води від природних радіонуклідів.

Цього року (2020) лабораторія радіаційного моніторингу «ДУ ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» розпочала співпрацю, метою якої є очистка питної води від природних радіонуклідів для приватних користувачів.

Завдання лабораторії – дослідження радіоактивності води: виявлення її забруднення, визначення його рівня, і що важливо ідентифікації радіонуклідів, адже використовувані технології очистки води різняться для різних хімічних елементів ( радону, урану і радію ) та для різних об’ємів використовуваної води, консультації щодо застосування технологій очистки води.

Найбільш імовірними умовами для очмстки води є перевищення допустимих меж вмісту радону-222 (норматив складає 100 Бк на літр). Іншим варіантом є ситуація, коли перевищення радону-222 супроводжується високим рівнем або перевищенням нормативу по радіоактивності урану (норматив складає для суми ізотопів урану – 1,0 Бк на літр), рідше, коли перевищення радону супроводжує перевищення радію (норматив складає 1,0 Бк на літр для радію-226 та радію-228). За певних окремих умов підземна вода має перевищення по радону, урану і по радію.

Як для оцінки ситуації з рівнем забруднення води так і для вибору необхідних технологій очистки може бути корисною пам’ятка підготовлена в лабораторії і яку можна знайти за посиланням: http://c14.kiev.ua/pdf/radionuclide.pdf або : https://zenodo.org/record/3580692#.XvX8AOex99A, а також інформація про вже реалізований проект:  http://c14.kiev.ua/rnw.htm

Радон у воді. Ризики (США)

Радіоактивність – це природний елемент середовища, в якому ми живемо. Всі люди отримують опромінення від природних радіонуклідів в грунті, воді, повітрі та продуктах харчування. Найбільша частина природного опромінення, яку ми отримуємо, йде від радіоактивного газу, радону. Радон утворюється з урану – природного мінералу, який присутній в камені і грунті, таким чином, радон присутній віртуально всюди на землі і зокрема над землею. Таким чином, низькі концентрації радону присутні в усьому повітрі, яким ми дихаємо. Існує три ізотопи радону, але використання терміна радон в цьому документі відноситься специфічно до радону-222. Він не може бути виявлений органами чуття людини. Радон і його радіоактивні продукти розпаду представляють проблему для здоров’я, оскільки вони можуть викликати рак легенів при тривалій інгаляції. Останній звіт National Research Council свідчить про те, що від 3,000 до 32,000 смертей, пов’язаних з раком легенів щороку (найбільш ймовірно 19,000 смертей) в США зв’язуються з вдиханням радону і його радіоактивних дочірніх продуктів в повітрі житлових приміщень, однак ці смерті спостерігаються в основному серед курців.

Більшість радону, який надходить в будівлі, надходить прямо з грунту, який знаходиться в контакті з підлогою або фундаментом. Радон, крім того, знаходиться в воді свердловин і надходить в будинок при користуванні цією водою. У багатьох ситуаціях, таких як використання душа, при пранні білизни і користуванні туалетом, радон виходить з води і змішується з повітрям приміщення. Таким чином, радон з води дає внесок в сумарний ризик, асоційований з вдиханням радону в повітрі приміщень. На додаток до цього, питна вода містить розчинений радон і випромінювання радону і його дочірніх продуктів опромінює чутливі клітини кишечника, як і інших органів, як тільки він всмоктується в потік крові.

Приблизно половина питної води в США надходить з підземної води, яку дають свердловини. Основа, цієї води часто рухається через породу, що містить природний уран, який віддає радон в воду. Вода зі свердловин зазвичай має набагато більшу концентрацію радону, ніж поверхнева вода, така як вода озер і річок. Концентрація радону вимірюється в термінах обсягу повітря (Беккерель на кубометр) або обсягу води (Беккерель на літр). Середня концентрація радону в воді водопроводів постачають підземної водою (США) становить 20 Бк на літр (540 пКи). Деякі свердловини ідентифіковані з високою концентрацією, до 400 разів перевищує середню. Поверхнева вода, така як в озерах і річках, має низьку концентрацію, близько однієї десятої частини від величини характерною для більшості свердловин.

Більшість ризику раку пов’язаного з радоном від водопостачання в оселях пов’язане з вдиханням дочірніх продуктів радону вивільнився з води в повітря в порівнянні з питною водою. (Ризик від радону вище серед курців оскільки комбінація впливу радону і куріння дає більш руйнівної шкоди ніж сума індивідуальних ризиків.) Слід зазначити, що підвищення рівня радону пов’язане з споживання води в будинках в більшості випадків мало в порівнянні з радоном, що надходять в повітря з грунту.

На основі аналізу наявних даних про концентрацію радону в повітрі за межами приміщень і про переході з води в повітря, Research Council прийшов до цих наступних висновків:

 • Середня концентрація радону в зовнішньому повітрі по США становить близько 15 Бк на кубометр (405 пКи на кубометр або 0.4 пКи на літр).
 • Внесок радону за рахунок господарського використання води в будинку дуже низька – лише одна десятитисячна від концентрації у воді. Однією з причин, чому додаткова концентрація радону настільки низька є те, що тільки половина радону з води господарського застосування надходить в повітря приміщення.
 • o Комбінування цієї інформації дозволило встановити, що рівень радону в питній воді концентрацією 150 Бк на літр, призводить до збільшення радону в повітрі приміщень на величину рівну концентрації радону в зовнішньому повітрі. Цей висновок зачіпає населення і тих, хто зайнятий водопостачанням в наступному:

1. Власники приватних свердловин не мають будь-яких обов’язків по відношенню до досліджень концентрації радону в воді, оскільки гігієнічний норматив (Safe Drinking Water Act) не стосується приватних свердловин. Однак ті, хто обслуговується з приватних свердловин, і хто бажає мінімізувати ризики, повинні зробити дослідження їх води і прийняти рішення про зниження рівня радону, якщо його концентрація у воді перевищує гігієнічний норматив. На додаток, ці люди повинні також виміряти концентрацію радону в повітрі приміщень і прийняти рішення про його зниження, якщо його концентрація перевищує відповідний гігієнічний норматив (EPA). Наостанок, як уже було сказано, відмова від куріння є найбільш ефективним шляхом зниження ризику захворювання на рак легенів і зниження ризику асоційованого з радоном.
2. Системи водопостачання, які обслуговують 25 або більше людей або мають 15 і більше підключень розглядаються як системи колективної водопостачання. Ці системи, разом із спеціальними системами, такими як школи, є предметом регулювання радону, якщо вони мають відношення до підземної воді. У цьому випадку буває три варіанти:
(a) Радон в воді нижче нормативу (MCL), в цьому випадку нічого не потрібно робити.
(b) Радон в воді вище нормативу (AMCL) – зниження радону необхідно. За наявними даними існує кілька типів зниження концентрації радону до рівня (MCL).
(c) Радон в воді знаходиться між нормативами (MCL) і (AMCL). В цьому випадку концентрацію слід знизити до рівня (MCL) або, за наявним із затвердженим планом ризик для населення, забезпечується такою водою, повинен бути знижений діями, спрямованими на зниження радону в повітрі і / або воді.
Постійно дискутуються методи зниження надходження радону в повітря житлових приміщень, а також концентрації радону в повітрі і воді. Застосування вентиляційних систем може знизити концентрації радону до прийнятного рівня.

Періодичний контроль потрібно для гарантії того, що індивідуальні системи очищення повітря працюють нормально. Багато системи по зниженню радону у воді працюють дуже ефективно, проте вони не спрямовані на управління високим ризиком, пов’язаним з радоном в повітрі.

Різні дослідження дозволили провести оцінки ризиків та щорічних смертей, викликаних радоном в воді і зіставити їх з ризиком від радону в повітрі. наведені нижче значення підсумовують ризики раку пов’язаного з вдиханням радону з повітря (з і без додаткових радоном, викликаним використанням води в будинках) і ризик, пов’язаний зі споживанням питної води, яка містить розчинений радон. Так, в 1998 в США, було зареєстровано близько 160,000 смертей, пов’язаних раком легенів, в більшості як результат тютюнопаління. З них, близько 19,000 оцінено як результат вдихання радону в будинках; більшість цих смертей серед кращих. З 19,000 смертей, тільки 160 оцінено як результат вдихання радону, який був емітовано з води, використовуваної в будинку, так більшість з цих смертей теж серед кращих. так для порівняння близько 700 раків легкого щороку може бути приписано опроміненню радоном, коли люди перебувають поза приміщенням.

Ризики раку шлунка, викликані споживанням води містить розчинений радон, гранично малі і можуть, ймовірно, викликати близько 20 смертей щорічно, в порівнянні з 13,000 смертей викликаних іншими причинами. За винятком тих випадків, коли рівень радону в воді дуже високий, зниження радону у воді в основному не робить істотного зміни в ризики здоров’я пов’язані з радоном.

Радій в питній воді

Радий в воде скважин. Анализы воды. Ra-226,Ra-228.

Деякі системи питного і господарського водопостачання містять природний радій в кількості, що перевищує гігієнічні нормативи.
Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, як і де зустрічається радій в системах водопостачання; яким є його вплив на здоров’я; думки колективних та приватних власників свердловин щодо вирішення проблем радію; гігієнічні нормативи по радію. забруднення артезіанських свердловин.

Де зустрічається радій?

Найвищі рівні радію зустрічаються у водах, що омивають кристалічні породи високої тріщинуватості з високим вмістом радію, а також піски в яких відбулося перевідкладення радію, вимитого раніше з кристалічних порід.
Ризик для здоров’я від споживання води, що містить невисоку активність радію, незначний.

Де спостерігається проблема з радієм?

Всі кам’яні породи, зазвичай, містять радій в малій кількості. Підземна вода, яка повільно проходить через пори або тріщини в підземних шарах кам’яної породи, розчиняє мінерали. У тих місцях де порода містить значну кількість радію, а вода переміщується досить повільно, вода може отримати більшу кількість радію.

Які гігієнічні нормативи існують для радію?

Відповідно до вимог Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97 п.8.6.4) рівні дій для природних радіонуклідів в джерелах господарсько-питного водопостачання становлять:
—  для радію – (226Ra) – 1.0 Бк.л-1,
—  для радію – (228Ra) – 1.0 Бк.л-1.
—   для радону 222Rn – 100 Бк.л-1;
—   для урану (сумарна активність природної суміші) – 1 Бк.л-1

Як проводиться моніторинг радію в питній воді?

У разі використання води артезіанських свердловин для господарсько-питного водопостачання або реалізації води артезіанських та інших джерел через торгівельну мережу, необхідно обстежувати кожне джерело. Перевірка якості води повинна проводитися не рідше одного разу на три роки.

Який ризик для здоров’я від радію?

Встановлено, що тривале опромінення підвищеними рівнями радію у питній воді тягне за собою “високий ризик раку кісток для опромінених.” За оцінками Агентства по захисту навколишнього середовища США (EPA) довгострокове споживання води, що містить 5 пКі на літр (0.185 Бк на літр) тягне за собою 44 випадки додаткових смертей від раку на кожен мільйон опромінених. Ризик подвоюється до 88 випадків (10 пКі на літр) і потроюється до 132 випадків (15 пКи на літр) і т.д.

Як співвідноситься цей ризик з іншими ризиками в житті? Він приблизно одного порядку що і ризик смерті від блискавки або торнадо. На щастя, ризик від радію є керованим, оскільки радій з води може бути видалений.

Як колективні системи водопостачання можуть бути скориговані за радієм?

Для кожної системи водопостачання, в якій рівень радію перевищує гігієнічні нормативи, повинні бути визначені найкращі профілактичні заходи для покращення ситуації. Важливим фактором є якість, складнощі монтажу і роботи обладнання, вартість альтернатив. Коригувальні методи включають використання нового джерела води, споживання води з більш ніж одного джерела або видалення радію шляхом обробки води. Два перших зазвичай є кращими до застосування, оскільки вони дешевші і не створюють додаткових проблем, пов’язаних з утилізацією відходів.

Якщо можливо, вода з підвищеним рівнем радію має бути замінена повністю водою з меншим вмістом радію з іншого геологічного горизонту або поверхневою водою, або її слід розводити водою альтернативного джерела. Якщо неможливо використовувати ці варіанти, потрібно проводити очистку води від радію.

Найбільш доступним методом є іонообмінний метод на основі синтетичних цеолітів, подібний до того, що використовується в домашніх пом’якшувачах води. Як правило, такий процес пом’якшення води видаляє близько 90% радію. Однак він несуттєво збільшує надходження натрію в щоденний раціон.

Інші можливі методи підготовки води включають застосування золи або методу на основі зворотного осмосу. Порівняно високі витрати зі встановлення та експлуатації можуть обмежити застосовність цих систем в Україні.

Побічні проблеми очищення води від радію

Всі процеси підготовки води призводять до накопичення рідких і твердих відходів, які концентрують радій. Ці побічні продукти повинні бути утилізовані відповідним чином.

Радий в воде скважин. Анализы воды. Ra-226,Ra-228.

Радій в приватних свердловинах

У загальному випадку глибина приватних свердловин менша рівня залягання геологічних горизонтів, які містять велику кількість радію. Однак радій в помітних кількостях може бути знайдений навіть в неглибоких свердловинах і колодязях, що говорить про необхідність проведення досліджень вмісту радію у воді.

Уран у питній воді

Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, де і в якій кількості зустрічається уран в системах водозабезпечення; який його вплив на здоров’я; думку колективних і приватних власників свердловин щодо вирішення проблем урану; гігієнічні нормативи по урану, забруднення води артезіанських свердловин.

Що таке уран?

Уран – поширений радіоактивний елемент, який зустрічається у грунті і кам’яній породі у всьому світі. Концентрація широко коливається в залежності від типу мінерала у складі грунту або кам’яної породи. Наприклад, підвищені рівні урану можуть спостерігатися в граніті.

Яким чином уран надходить у воду?

Уран надходить у питну воду, коли вода розчиняє мінерали, що містять уран. Значні рівні урану більш імовірно можуть бути виявлені у воді артезіанських свердловин порівняно з колодязями або поверхневими джерелами води. Кількість урану у воді залежить від концентрації урану у кристалічній породі. Свердловини містять більше урану в місцях з гранітом, піщаником і кам’янистою кристалічною породою.

Вплив урану на здоров’я?

В питній воді хімічна токсичність урану складає більшу проблему, аніж його радіоактивність. Дослідження свідчать, що значні рівні урану в питній воді негативно впливають на нирки.

Як виявити уран у питній воді?

Для того, щоб впевнитись у присутності урану у питній воді, необхідно провести лабораторні дослідження:
– визначають масу урану в мкг на літр (фотометричний, калориметричний методи);
– визначають активність урану в Бк на літр (альфа-спектрометричний, рідинно-сцинтиляційний методи).

Для підготовки проб використовують:
– концентрування (сумісне висадження) і
– селективне виділення:
— іонообмінні смоли,
— екстрагенти (трибутилфосфат).
А що, коли концентрація урану у питній воді перевищує гігієнічні регламенти?
При виявленні підвищених рівнів урану в воді рекомендується:

 • Замість артезіанської води використовувати поверхневу
 • Використовувати бутильовану воду
 • Проводити обробку води зі свердловини (дистилювання та зворотний осмос).

Радон у питній воді

Радон у воді свердловин. Чим чистити? Аерація води Радон – це радіоактивний газ. Радон містять всі системи питного і господарського водозабезпечення, але лише в деяких із них кількість радону помітна або така, що перевищує гігієнічні регламенти.
Ця Web сторінка дає відповіді на традиційні запитання про те, де і коли зустрічається підвищений радон в системах водозабезпечення; який його вплив на здоров’я; які гігієнічні нормативи щодо вмісту радону.

Де зустрічаються підвищені рівні радону у воді?

Найбільші рівні радону зустрічаються у водах, які омивають кристалічні породи високої тріщинуватості з високим вмістом радію, а також піски, в яких відбулося перевідкладення радію, вимитого раніше із кристалічних порід.

Де спостерігається проблема радону?

Всі кам’яні породи містять радій. Спонтанний розпад радію супроводжується еманацією – радоном. Товщі порід продукують газ – еманацію. Коефіцієнт еманації тим вищий, чим вища тріщинуватість порід. Тільки незначна частина радону, який акумулюється у воді, накопичується із радію у воді. Кількість радону у воді визначає кількість радію у породі та коефіцієнт еманації. Підземна вода накопичує радон з великих масивів геологічних порід. Всі ці факти визначають те, що кількість радону у воді суттєво більша за кількіоть радію, часто в десятки і сотні разів.

Гігієнічні нормативи на 222Rn у воді

ДСАНПіН 2.2.4-171-10, НРБУ-97 п.8.6.4 встановлюють гігієнічні нормативи щодо вмісту радону у воді джерел питного і господарського водозабезпечення.
Рівень дії щодо вмісту радону (222Rn) в джерелах господарсько-питного водозабезпечення складає 100 Бк.л-1.

Моніторинг 222Rn в питній воді

При використанні води артезіанських свердловин для господарсько-питного водозабезпечення або при реалізації води артезіанських і інших джерел через торгівельну мережу, необхідно знати вміст радону у воді. Дослідження проводяться в лабораторії. Проба води, об’ємом близько 1 літра, відбирається для дослідження в герметичний посуд. Дослідження виконують протягом кількох днів з моменту відбору проби. Перевірка якості води має проводитися не рідше одного разу на 3 роки.

Який ризик для здоров’я несе 222Rn у воді?

Відомо, що вплив радону із води практично зводиться до його інгаляційного надходження і опромінення легенів. Встановлено, що коефіцієнт переходу радону із води в повітря приміщень складає (0,5 – 1,0).10-4. Якщо кількість радону у воді відповідає нормативу 100 Бк.л-1 це викликає додаткову концентрацію радону в повітрі приміщення на рівні 10 Бк.м-3, що відповідає величині фонової концентрації радону в житлових приміщеннях.
Лише при значному перевищенні нормативу по радону в воді його внесок в дозу опромінення можна порівнювати із внеском радону, який надходить із грунту та/або будівельних матеріалів.

Ризики від радону у воді (США)

Як можна зменшити вміст радону у воді?

Для кожної системи водозабезпечення, в якій рівень радону перевищує гігієнічні нормативи, необхідно визначити найкращі профілактичні засоби покращення ситуації. Коригуючі методи включають: комбіноване використання води із більш ніж одного джерела (свердловини), використання нового джерела води, або видалення радону обробкою води – аерацією (продування повітрям). Зазвичай аерація води дає ефективність близько 90%, тобто вона знижує кількість радону у воді в 10 разів.

Іншим методом очищення води від радону є застосування фільтрів на основі активованого вугілля. Це дорожчий метод. Він застосовується для індивідуальних систем водопостачання або систем колективного водопостачання обмеженої продуктивності. Зазвичай ефективність очищення води від радону складає 95-99%, що відповідає зниженню вмісту радону в 20-100 разів.

Цей метод тягне за собою проблеми поводження з фільтром в разі використання високоактивної води: під час його роботи створюється поле гамма-випромінювання, зумовлене ДПР радону, що вимагає його встановлення в місцях обмеженого перебування людей, а відпрацьований фільтр часто доводиться утилізувати як радіоактивні матеріали. Фільтр також сорбує радій-226 і уран із води.

Які проблеми несе очищення води від радону?

Застосування аерації в процесі підготовки води сприяє підвищенню ефективності очищення води за іншими елементами. Так, в разі застосування аерації система очищення води від заліза, отже, і урану, працює більш ефективно.

Як щодо приватних свердловин?

У загальному випадку приватні свердловини не буряться на глибину геологічних горизонтів, які містять велику кількість радію. Тим не менше, помітні кількості радону можуть спостерігатися в навіть неглибоких свердловинах і колодязях, що говорить про необхідність проведення їх досліджень.

Фільтр або аерація води? Як чистити?

Очищення води від радону є більш ефективним при аерації, коли він викидається в повітря. У разі фільтрування фільтр акумулює радон, з якого накопичуються дочірні продукти, які є джерелами гамма-випромінювання. Тобто фільтр може бути інтенсивним гамма-випромінювачем.
Наявність аератора в системі очищення води покращує ефективність роботи систем водоочистки за іншими показниками: залізом і ураном.
Ви виявили високий вміст радону в воді? Ви його видалили.
Що далі?

Знайте: високий вміст радону часто є індикатором присутності інших значущих радіонуклідів.

Радіонукліди у воді свердловин

Що таке природні радіонукліди?
Природні радіонукліди – це радіоактивні елементи, які присутні в навколишньому середовищі, включаючи грунт і воду.

Що таке радіоактивність?
Радіоактивність – це спонтанне перетворення хімічних елементів, яке супроводжується випромінюванням енергії. Результатом розпаду є альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Радиоактивність вимірюється в Бекерелях (Бк). 1 Бк відповідає одному розпаду радіоактивного атома за секунду.

Яким чином радіонукліди надходять у воду?

Наявність радіонуклідів у воді природна. Радіонукліди надходять у воду при її контактуванні з грунтами та геологічними породами.

В яких джерелах води рівні радіонуклідів вищі?
Вода артезіанських свердловин більш імовірно має вищі рівні вмісту радіонуклідів у порівнянні з поверхневою водою або водою колодязів.

Які дослідження необхідні для води свердловин?
– НРБУ-97 встановлює обмеження щодо рівнів вмісту урану, радону, радію-226 і радію-228 у воді артезіанских свердловин.
– ДСАНПіН 2.2.4-171-10 встановлює вимоги до рівня радіоактивності питної води за показниками: сумарна альфа-активність, сумарна бета-активність або активність урану, радону, радію-226 і радію-228.
– Директива Ради 98/83/EC встановлює вимоги до рівня вмісту тритію у питній воді, а крім того, накладає обмеження на дозу опромінення від усіх радіонуклідів у воді. Останнє потребує дослідження активності урану, радону, радію-226 і радію-228, свинцю-210, полонію-210 і можливих інших радіонуклідів.

Які ризики несуть природні радіонукліди у питній воді?
Зазвичай, ризики від опромінення природними радіонуклідами у воді відносно невисокі.
У загальному випадку величину ризику визначає радіонуклід, його питома активність та вік людини.


Радон в воде. Риски (США)

Радиоактивность – это природный элемент среды, в которой мы живет. Все люди получают облучение от природных радионуклидов в почве, воде, воздухе и продуктах питания. Наибольшая часть природного облучения, которую мы получаем, идет от радиоактивного газа, радона. Радон образуется из урана – природного минерала, который присутствует в камне и почве, таким образом, радон присутствует виртуально везде на земле и в частности над землей. Таким образом, низкие концентрации радона присутствуют во всем воздухе, которым мы дышим. Существует три изотопа радона, но использование термина радон в этом документе относится специфически к радону-222. Он не может быть обнаружен органами чувств человека. Радон и его радиоактивные продукты распада представляют проблему для здоровья, поскольку они могут вызвать рак легких при продолжительной ингаляции. Последний отчет National Research Council свидетельствует о том, что от 3,000 до 32,000 смертей, связанных с раком легких каждый год (наиболее вероятно 19,000 смертей) в США связываются с вдыханием радона и его радиоактивных дочерних продуктов в воздухе жилых помещений, однако эти смерти наблюдаются в основном среди курящих.
Большинство радона, который поступает в строения, поступает прямо из почвы, которая находится в контакте с полом или фундаментом. Радон, кроме того, находится в воде скважин и поступает в дом при пользовании этой водой. Во многих ситуациях, таких как прием душа, стирке белья и пользовании туалетом, радон выходит из воды и смешивается с воздухом помещения. Таким образом, радон из воды дает вклад в суммарный риск, ассоциированный с вдыханием радона в воздухе помещений. В дополнение к этому, питьевая вода содержит растворенный радон и излучение радона и его дочерних продуктов облучает чувствительные клетки кишечника, как и других органов, как только он всасывается в поток крови. Этот отчет определяет в какой степени этот радон, поступающий с водой внутрь организма, составляет риск для здоровья и в какой степени радон выходящий из воды в воздух повышает риск за счет радона в воздухе помещений.
Приблизительно половина питьевой воды в США поступает из подземной воды, которую дают скважины. Основа, эта вода часто движется через породу, содержащую природный уран, который отдает радон в воду. Вода со скважин обычно имеет гораздо большую концентрацию радона, чем поверхностная вода, такая как вода озер и рек. Концентрация радона измеряется в терминах объема воздуха (Беккерель на кубометр) или объема воды (Беккерель на литр). Средняя концентрация радона в воде водопроводов снабжающих подземной водой (США) составляет 20 Бк на литр (540 пКи). Некоторые скважины идентифицированы с высокой концентрацией, до 400 раз превышающей среднюю. Поверхностная вода, такая как в озерах и реках, имеет низкую концентрацию, около одной десятой части от величины характерной для большинства скважин.

Большинство риска рака связанного с радоном от водоснабжения в жилищах связано с ингаляцией дочерних продуктов радона высвободившегося с воды в воздух по сравнению с питьевой водой. (Риск от радона выше среди курильщиков поскольку комбинация воздействия радона и курения дает более разрушающий эффект чем сумма индивидуальных рисков.) Следует отметить, что повышение уровня радона связанное с потребление воды в домах в большинстве случаев мало по сравнению с радоном, поступающим в воздух из почвы.

На основе анализа имеющихся данных о концентрации радона в воздухе за пределами помещений и о переходе из воды в воздух, Research Council пришел к этим следующим выводам:

 • Средняя концентрация радона в наружном воздухе по США составляет около 15 Бк на кубометр (405 пКи на кубометр или 0.4 пКи на литр).
 • Вклад радона за счет хозяйственного использования воды в доме очень низкая – только одна десятитысячная от концентрации в воде. Одной из причин, почему дополнительная концентрация радона столь низка является то, что только половина радона из воды хозяйственного применения поступает в воздух помещения.
 • o Комбинирование этой информации позволило установить, что уровень радона в питьевой воде концентрацией 150 Бк на литр, приводит к увеличению радона в воздухе помещений на величину равную концентрации радона в наружном воздухе. Этот вывод затрагивает население и тех, кто занят водоснабжением в следующем:

1. Собственники частных скважин не имеют каких-либо обязанностей по отношению к исследованиям концентрации радона в воде, поскольку гигиенический норматив (Safe Drinking Water Act) не касается частных скважин. Однако те, кто обслуживается из частных скважин, и кто желает минимизировать риски, должны произвести исследования их воды и принять решение о снижении уровня радона, если его концентрация в воде превышает гигиенический норматив. В дополнение, эти люди должны также измерить концентрацию радона в воздухе помещений и принять решение о его снижении, если его концентрация превышает соответствующий гигиенический норматив (EPA). Напоследок, как уже было сказано, отказ от курения является наиболее эффективным путем снижения риска заболевания раком легких и снижения риска ассоциированного с радоном.
2. Системы водоснабжения, обслуживающие 25 или более людей или имеющие 15 и более подключений рассматриваются как системы коллективного водоснабжения. Эти системы, вместе со специальными системами, такими как школы, являются предметом регулирования радона, если они имеют отношения к подземной воде. В этом случае бывает три варианта:
(a) Радон в воде ниже норматива (MCL), в этом случае ничего не нужно делать.
(b) Радон в воде выше норматива (AMCL) – снижение радона необходимо. По имеющимся данным существует несколько типов снижения концентрации радона до уровня (MCL).
(c) Радон в воде находится между нормативами (MCL) и (AMCL). В этом случае концентрацию следует снизить до уровня (MCL) или, по имеющемуся утвержденному плану риск для населения, обеспечиваемого такой водой, должен быть снижен действиями, направленными на снижение радона в воздухе и /или воде.
Постоянно дискутируются методы снижения поступления радона в воздух жилых помещений, а также концентрации радона в воздухе и воде. Применение вентиляционных систем может снизить концентрации радона до приемлемого уровня.

Периодический контроль требуется для гарантии того, что индивидуальные системы очистки воздуха работают нормально. Многие системы по снижению радона в воде работают очень эффективно, однако они не направлены на управление высоким риском, связанным с радоном в воздухе.

Различные исследования позволили провести оценки рисков и ежегодных смертельных исходов, вызванных радоном в воде и сопоставить их с риском от радона в воздухе. Приведенные ниже значения суммируют риски рака связанного с вдыханием радона из воздуха (с и без дополнительным радоном, вызванным использованием воды в домах) и риск, связанный с потреблением питьевой воды, которая содержит растворенный радон. Так, в 1998 в США, было зарегистрировано около 160,000 смертей, связанных раком легких, в большинстве как результат табакокурения. Из них, около 19,000 оценено как результат вдыхания радона в домах; большинство этих смертей среди курящих. Из 19,000 смертей, только 160 оценено как результат вдыхания радона, который был эмитирован из воды, используемой в доме, так большинство из этих смертей тоже среди курящих. Так для сравнения около 700 раков легкого каждый год может быть приписано облучению радоном, когда люди находятся вне помещений.

Риски рака желудка, вызванные потреблением воды содержащей растворенный радон, предельно малы и могут, вероятно, вызвать около 20 смертей ежегодно, по сравнению с 13,000 смертей вызванных другими причинами. За исключением тех случаев, когда уровень радона в воде очень высок, снижение радона в воде в основном не делает существенного изменения в риски здоровья связанные с радоном.

Уран в питьевой воде

Радий : Радон : Уран : Радионуклиды
Эта Web страница даст ответы на традиционные вопросы о том, как и где, встречается уран в системах водоснабжения; каково его воздействие на здоровье; мнение коллективных и частных собственников скважин по решению проблем урана; и гигиенические нормативы по урану. Загрязнения артезианских скважин.

Что такое уран?

Уран – распространенный элемент, который встречается в почве и каменистой породе во всем мире. Он радиоактивен. Концентрация широко варьируется в зависимости от типа минерала в составе почвы или каменистой породы. К примеру, в граните, он может быть выше.

Каким образом уран поступает в воду?

Уран поступает в питьевую воду, когда вода растворяет минералы содержащие уран. Значительные уровни урана могут быть обнаружены более вероятно в воде артезианских скважин по сравнению с колодцами или поверхностными источниками воды. Количество урана варьируется с концентрацией урана в кристаллической породе. Скважины содержат больше урана в местах с гранитом, пещанником и каменистой кристаллической породой.

Каков эффект воздействия урана на здоровье?

В питьевой воде химические свойства урана составляют большую проблему, чем его радиоактивность. Исследования показали, что значительные уровни урана в питьевой воде могут оказывать воздействие на почки.

Как можно убедиться в наличии урана в питьевой воде?

Для того чтобы убедиться есть ли уран в питьевой воде, необходимы лабораторные исследования. Что можно сделать, если концентрация урана в питьевой воде превышает гигиенические регламенты? Если результаты исследований указывают на то, что количество урана в воде превышает гигиенические регламенты можно сделать следующее:

 • Заменить источник воды на поверхностный
 • Использовать бутылированную воду
 • Вести обработку воды со скважины (дисциллирование и обратный осмос)

Как определяют уран в воде.

– Определяют массу урана – мкг. на литр: фотометрический, калориметрический методы.
– Определяют активность урана – Бк на литр: альфа-спектрометрический, жидкостно-сцинтилляционный метод.
Для подготовки проб используют:
– концентрирование (соосаждение) и
– селективное выделение:
— ионообменные смолы,
— экстрагенты (трибутилфосфат).

Радий в питьевой воде

Радий : Радон : Уран : Радионуклиды
Некоторые системы питьевого и хозяйственного водоснабжения содержат природный радий в количестве, которое превышает гигиенические регламенты.
Эта Web страница даст ответы на традиционные вопросы о том, как и где встречается радий в системах водоснабжения; каково его воздействие на здоровье; мнение коллективных и частных собственников скважин по решению проблем радия; и гигиенические нормативы по радию. Загрязнения артезианских скважин.

Содержимое

 1. Где встречается радий?
 2. Где радий представляет проблему?
 3. Как проводится мониторинг радия в питьевой воде?
 4. Каковы гигиенические нормативы для радия?
 5. Каков риск для здоровья представляет радий?
 6. Как можно скорректировать радиевую проблему в коллективной системе водоснабжения?
 7. Может ли коррекция радия представить другие проблемы?
 8. Может ли радий составлять проблему в частных системах водоснабжения?

Где встречается радий?

Самые высокие уровни радия в воде встречаются в водах, омывающих кристаллические породы высокой трещиноватости с высоким содержанием радия, а также омывающих пески в которых произошло переотложение радия вымытого ранее из кристаллических пород.
Мгновенный риск для здоровья от потребления воды, содержащей невысокую активность радия, невысок.

Где наблюдается проблема с радием?

Все каменные породы содержат радий, обычно в малых количествах. Подземная вода, которая медленно проходит через поры или трещины в подземных слоях каменной породы, растворяет минералы. В тех местах где порода содержит значительное количество радия, и вода перемещается достаточно медленно, вода может приобрести более высокое количество радия.

Каковы гигиенические нормативы для радия?

Нормы радиационной безопасности Украины (НРБУ-97 п.8.6.4) устанавливают гигиенические нормативы на содержание радия в воде источников питьевого и хозяйственного водоснабжения.
8.6.4 Активность природных радионуклидов в воде источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Уровни действий для природных радионуклидов в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют:
радий – (226Ra) – 1.0 Бк.л-1, радий – (228Ra) – 1.0 Бк.л-1.
<>  для 222Rn – 100 Бк·кг-1;
<>  для урана (суммарная активность природной смеси) – 1 Бк·кг-1;

Как проводится мониторинг радия в питьевой воде?

В случае использования воды артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения или реализации воды артезианских и других источников через торговую сеть, каждый источник (скважина или группа скважин, которые используются одновременно) должен иметь паспорт радиационного качества воды, форма которого, сроки действия и правила оформления регламентируются отдельным документом Министерства здравоохранения Украины.
Проверка качества воды должна проводиться не реже одного раза в пять лет.

Каков риск для здоровья от радия?

Известно, что радий, при его значительном поступлении в организм, может стать причиной рака костей.
Установлено, что продолжительное облучение значительными уровнями радия в питьевой воде влечет за собой “высокий риск рака костей для облученных.” По оценкам Агентства по Защите Окружающей среды США (EPA) долговременное потребление воды содержащей 5 пКи на литр (0.185 Бк на литр) влечет за собой 44 случая дополнительных смертей от рака на каждый миллион облученных. Риск удваивается до 88 случаев (10 пКи на литр) и утраивается до 132 случаев (15 пКи на литр) и т.д.
Как соотносится этот риск с другими рисками в жизни? Он приблизительно того же порядка как и риск смерти от молнии или торнадо. К счастью риск от радия является управляемым, поскольку радий из воды может быть извлечен.

Как коллективные системы водоснабжения могут быть скорректированы по радиевой проблеме?

Для каждой системы водоснабжения, в которой уровень радия превышает гигиенические нормативы, должны быть определены лучшие профилактические меры для ее ситуации. Качество, зависимость, сложности в монтаже и работе оборудования, стоимость альтернатив являются важными факторами. Корректирующие методы включают получение нового источника воды, осветление воды из более чем одного источника или извлечение радия обработкой воды. Два первых обычно предпочтительны к применению поскольку они мене дорогостоящие и не открывают дополнительных проблем, связанных с утилизацией отходов.

Если возможно, источник подготовленной поверхностной или подземной воды с меньшим количеством радия из другого геологического горизонта должен быть заменен полностью или использован для разбавления с существующим источником. Системы, в которых невозможно использовать эти варианты, должны извлекать радий при подготовке воды.

Наиболее недорогим методом является ионообменный метод на основе синтетических цеолитов, подобного используемому в домашних смягчителях воды. Как ожидается, такой процесс смягчения воды убирает около 90% радия. Однако он увеличивает ежедневное поступление натрия на 200 – 400 мг в сравнении с оценочным средним дневным поступлением 2,000- 7,000 мг.
Повышенное поступление натрия за счет ионообмена может быть существенным для некоторых людей, в частности находящихся на низкосолевой диете, но, в большинстве случаев увеличение поступления не превышает 10% от среднего по диете поступления натрия. Значительное количество очистных устройств может понадобиться для коллективных систем с большим количеством скважин.

Другие возможные методы подготовки воды включают применение золы или метода на основе обратного осмоса. Сравнительно высокие инсталляционные и эксплуатационные затраты могут ограничить применимость этих систем для Украины.

Может ли очистка воды от радия создать другие проблемы?

Все процессы подготовки воды приводят к накоплению жидких и твердых отходов, которые содержат радий в различных количествах. Эти побочные продукты должны быть утилизированы соответствующим образом.

Как насчет частных скважин?

В общем случае частные скважины не бурятся на глубину тех геологических горизонтов, которые содержат большое количество радия. Тем нименее радий в заметных количествах может быть найден даже в неглубоких скважинах и колодцах, что говорит о необходимости проведения исследований.

Радионуклиды в воде скважин

Радий : Радон : Уран : Радионуклиды

Что такое природные радионуклиды?
Природные радионуклиды это радиоактивные элементы которые везде присутствуют в окружающей среде включая почву и воду.

Что такое радиоактивность?
Радиоактивность это излучение которое производится различными материалами (радионуклидами) в процессе распада атома. Радиоактивность измеряется в Беккерелях, который представляет собой один распад радиоактивного атома за секунду.

Каким образом радионуклиды поступают в воду?

Наличие радионуклидов в воде естественно. Они поступают в воду при ее контакте с естественными радионуклидами в почве.

Каким видам источников водопользования характерны более высокие уровни радионуклидов?
Вода из артезианских скважин предполагается более загрязненной радионуклидами по сравнению с поверхностной водой или водой колодцев.

Какие анализы следует провести для воды скважины?
НРБУ-97 устанавливают требования по уровню загрязнения воды артезианских скважин по урану, радону, радию-226 и радию-228.

Каков риск от питьевой воды с повышенным уровнем естественных радионуклидов?
В соответствии с официальными данными обычно риск за счет облучения от естественных радионуклидов включая из воды относительно невысок.