Сумарна альфа- та сумарна-бета активності води

СУММАРНА АЛЬФА- І СУМАРНА-БЕТА-АКТИВНІСТЬ ВОДИ

Дослідження природної радіоактивності води, власне, визначення питомої активності радону, радію-226, радію-228 і урану (суми активності природної суміші ізотопів) у відповідності з вимогами п.8.6.4 НРБУ-97.
Впровадження ДСАНПіН 2.2.4-171-10 на питну воду відображає загальносвітову тенденцію – використання спрощених досліджень на першому кроці визначення радіаційної якості води – вимірювання сумарної альфа- і сумарної-бета-активності води. Метою такого підходу є економія коштів та ресурсів, необхідні при масових дослідженнях. За сценарієм ДСАНПіН 2.2.4-171-10 розгорнуті (понуклідні) дослідження проводяться тільки у випадку, якщо результати спрощених досліджень не задовольняють встановлених критеріїв: 0,1 Бк/л для сумарної альфа- активності води і 1,0 Бк/л для суммарної-бета-активності. В той-же час основними критеріями придатності води за радіаційними показниками є критерії НРБУ-97.
Закономірним є питання про те, як треба відноситись до того, що критерії радіаційної якості води сумарна альфа-активність і/або сумарна бета-активність води перевищені:
Так у випадку перевищення сумарної альфа- активності води (0,1 Бк/л) і/або суммарної бета-активності (1,0 Бк/л) необхідно виявити чи немає перевищення за конкретними радіонуклідами: радоном-222, радієм-226, радієм-228 і ураном (сумою активності природної суміші ізотопів) і у випадку поверхневих джерел – цезію-137 і стронцію-90.
Однак слід пам’ятати, що підвищену сумарну альфа-активність і/або сумарну бета-активність води можуть формувати радій-224 і його ДПР, калій-40, свинець-210 і полоній-210. У місцях скидів добуваючих і переробних підприємств можна очікувати і інші радіонукліди.
Найбільш вірогідне преревищення показників сумарної альфа- активності води і/або сумарної бета-активності пов’язані з радієм-224. У цьому випадку ідентифікація проста, оскільки ця активність суттєво спадає з характерним часом близько 3-х діб і приходить у відповідність критерію через 7-14 діб – тобто в такому випадку потрібні тільки повторні вимірювання проб.
Для інших радіонуклідів – потрібні дослідження окремих радіонуклідів. Дослідження на відповідність до вимог Європейської Директиви 98/83/EC:
Директива Ради 98/83/EC “Про якість води, призначеної для споживання людиною”
від 3 листопада […] Європейський Союз; Директива, Міжнародний документ від 03.11.1998 № 98/83/EC

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: